Coronavirus (COVID-19) Notice

Due to the current government restrictions in the UK, Atritor have decided to extend our usual Easter shutdown to two weeks. Our offices and works will be shut from 12.30pm on 3rd April until 8.30am on 20th April. You can still reach you usual contacts via email, but responses may be slower than usual.

Şirket Tarihçesi

Alfred Herbert

Alfred Herbert

1920’li yılların başında, merkezi Coventry’de bulunan aynı isme sahip dünyanın en büyük imalat makineleri üreticilerinden biri olan Alfred Herbert’in bir yakını kendi çimento tesislerinde döner fırınlara yakıt vermek için yeni bir yöntem geliştirdi. Açıkta depolanan yığından alınan parça kömür bir makineye sokulacak, orada kurutulacak, büyük oranda toz haline getirilerek 100 mikronun altında bir boyuta indirilecek, aynı anda tipine göre sınıflandırılacak ve sonunda dahili bir fan aracılığıyla saatte 10 tona varan miktarlarda fırının içine gönderilecekti.

Sadece bir çimento şirketine sahip olan bu kuzen fikrini nasıl hayata geçireceğini bilmiyordu. Bu nedenle elindeki planla Alfred'e gitti ve bu tarz çok işlevli bir makine yapıp yapamayacağını sordu. Son derece aşındırıcı olduğu bilinen kömür öğütme işine dayanacak kadar sağlam da olmalıydı. Makine Alfred Herbert'in kendi dökümhanesinde aşınmaya dayanıklı yüksek kromlu demir dökümlerden yapıldı ve bugün hala Atritor'da çalışır durumda. Prototip üzerinde yapılan bazı ayar ve düzeltmelerden sonra makine ocak ve yanmalı kazan pazarına sunuldu ve hızla global başarı kazandı; makineye ATRITOR adı verildi.